top of page

Disabilities Knowledge

Public·9 members

Sarajet e bardha: si të lexojmë dhe të kuptojmë një roman për fëmijë e të rinjKomentimi i lektyrës Sarajet e bardha: një roman për fëmijë e të rinj nga Vehbi Kikaj
Sarajet e bardha është një roman për fëmijë e të rinj i shkruar nga shkrimtari dhe pedagogu kosovar Vehbi Kikaj. Ky roman është një nga veprat më të njohura dhe më të lexuara të letërsisë shqipe për fëmijë e të rinj. Ai është pjesë e bibliotekës lektyrë shkollore për klasën e pestë dhe është botuar për herë të parë në vitin 2011 nga shtëpia botuese Vatra.
Komentimi I Lektyres Shkollore Sarajet E Bardhazip


Download File: https://denirade.blogspot.com/?download=2tVRsCSarajet e bardha është një roman që trajton tematika të ndryshme, si dashuria, miqësia, aventura, lufta, tradita, identiteti, liria, etj. Ai tregon historinë e dy fëmijëve, Arditit dhe Liridit, që jetojnë në një fshat të Kosovës gjatë luftës së vitit 1999. Ata janë miq të ngushtë dhe bashkohen me një grup të tjerë fëmijësh që quhen Sarajet e bardha. Kjo është një emër që ata i japin vetes pasi veshin rroba të bardha për të fshehur gjurmët e tyre në borën e dimrit. Sarajet e bardha janë një grup rezistencë që luftojnë kundër forcave serbe që kanë pushtuar fshatin e tyre. Ata bëjnë aksione të guximshme dhe të rrezikshme për të mbrojtur popullin dhe tokën e tyre.


Komentimi i lektyrës Sarajet e bardha: një analizë e thellë e veprës së Vehbi Kikaj
Komentimi i lektyrës Sarajet e bardha është një proces që kërkon njohuri dhe kritikë për të vlerësuar dhe interpretuar veprën letrare. Një komentim i mirë i lektyrës duhet të përfshijë elemente si: titulli, autori, subjekti, personazhet, koha, vendi, ngjarjet, konflikti, mesazhi, stili, gjuha, simbolet, etj. Një komentim i tillë i lektyrën Sarajet e bardha mund të jetë si më poshtë:


 • Titulli: Sarajet e bardha është një titull simbolik që tregon identitetin dhe karakterin e grupit të fëmijëve që janë protagonistët e romanit. Sarajet janë emra të vjetër shqiptarë që kanë kuptimin e princave ose mbretërve. Bardhësia është një ngjyrë që simbolizon pastërtinë, pafajësinë, drejtësinë, lirinë, etj. Pra, titulli i jep vlerë dhe dinjitet grupit të fëmijëve që luftojnë për çështje të larta. • Autori: Vehbi Kikaj është një shkrimtar dhe pedagog kosovar i lindur në vitin 1958 në fshatin Bubavec të Pejës. Ai ka studiuar gjuhë-letërsi shqipe në Universitetin e Prishtinäs dhe ka punuar si mësues në shkolla të ndryshme. Ai ka shkruar disa romane për fëmijé e té rinj, si: Gjarpri i gjelbër (1997), Njeriu me dy fytyra (2000), Sarajet e bardha (2011), etj. Ai ështé njérï nga autor&ebreve mé té lexuar dhe mé té dashur nga lexuesit e vegjël. • Subjekti: Subjekti i romanit ështé lufta e Kosov&aumls né vitin 1999 dhe roli i f&ampumlmij&ampumleve n&ampumle at&ampumle luft&ampumle. Autori trajton me mjesht&ampumleri tematika t&ampumla r&ampumlanda dhe aktuale si: dhuna, persekutimi, gjenocidi, rezistenca, heroizmi, solidariteti, sakrifica, dashuria, miq&ampumsia, aventura, etj. Ai tregon se si f&ampumlmij&ampumlet nuk jan&ampumle vet&ampumlm viktima t&ampumle luft&ampums por edhe aktor&ampumle t&ampumle saj. • Personazhet: Personazhet kryesor&ampumle t&ampumle romanit jan&ampumle dy f&ampumlmij&ampumlet Ardit dhe Liri q&ampumle jetojn&ampumle n&ampumle nj&ampumle fshat t&ampumle Kosov&aumls gjat&aampm luft&aampms s&aampm vitit 1999. Ata jan&aampm miq t&aampm ngusht&aampm dhe bashkohen me nj&aampm grup t&aampm tjera f&ampumlmij&aampm q&aampm quhen Sarajet e bardha. Kjo &aampmsht&aampm nj&aampm em&aampmr q&aampm ata i japin vetes pasi veshin rroba t&aampm bardha p&aampmr t'a fshehin gjurm&aampmt e tyre n&aampm bor&aampmn e dimrit. Sarajet e bardha jan&aampm nj&aampm grup rezistenca q&aampm luftojn&aampm kund&aampr forcave serbe q&aampm kan&aampm pushtuar fshatin e tyre. Ata b&aampljn<aampe aksione t<aampe guximshme dhe t<aampe rrezikshme p<aampr t<aampe mbrojtur popullin dhe tok<aampen e tyre. • Koha: Koha kur zhvillohen ngjarjet &ebshte vitit 1999 gjat<ebse luft<ebs s<eb Kosov<es kund<er regjimit serb t<eb Slobodan Millosheviqit. Ky ishte nj<eb vit dramatik p<er popullin shqiptar t<eb Kosov<es q<e u p<erball me dhunim masiv nga forcat ushtarake dhe policore serbe. Shum<eb civil<eb u vran<eb u plagos<en u d<ebbuan u burgos<en u detyruan t<eb iknin nga sht<epiat dhe toka e tyre.Vendi: Vendi ku zhvillohen ngjarjet


 • Vendi: Vendi ku zhvillohen ngjarjet është një fshat i Kosovës që nuk përmendet me emër në roman. Ky fshat është një simbol i gjithë fshatrave të Kosovës që u prekën nga lufta dhe u shkatërruan nga forcat serbe. Ky fshat është vendi ku jetojnë dhe luftojnë Sarajet e bardha dhe ku ndodhin aventurat dhe dramat e tyre. • Ngjarjet: Ngjarjet e romanit janë të ndryshme dhe të pasura, duke përfshirë skena të luftës, të dashurisë, të miqësisë, të aventurës, të tradhtisë, të heroizmit, etj. Ngjarjet janë të lidhura me njëra-tjetrën dhe formojnë një rrjedhë logjike dhe emocionale. Ngjarjet janë të bazuar në fakte historike dhe në përvojat e autorit dhe të fëmijëve të Kosovës gjatë luftës. • Konflikti: Konflikti kryesor i romanit është konflikti midis popullit shqiptar të Kosovës dhe regjimit serb që donte ta nënshtronte dhe ta asimilonte atë. Ky konflikt shfaqet në formën e luftës së armatosur që zhvillohet në fshatin e Sarajetve të bardha dhe në gjithë Kosovën. Ky konflikt ka pasoja tragjike për civilët, sidomos për fëmijët, që humbin jetën, familjen, shtëpinë, shkollën, etj. Ky konflikt gjeneron edhe konflikte të brendshme tek personazhet, si konflikti midis dashurisë dhe urrejtjes, midis besimit dhe dyshimit, midis lirisë dhe robërisë, etj. • Mesazhi: Mesazhi i romanit ësht&euml; nj&euml; mesazh i fuqish&euml;m dhe i frym&euml;zuesh&euml;m p&euml;r lexuesit. Ai tregon se si f&euml;mij&euml;t jan&euml; nj&euml; forc&euml; e madhe p&euml;r ndryshim dhe p&euml;r liri. Ai tregon se si f&euml;mij&euml;t kan&euml; guxim dhe krenari p&euml;r t&euml; mbrojtur popullin dhe tok&euml;n e tyre. Ai tregon se si f&euml;mij&euml;t kan&euml; dashuri dhe miq&euml;si p&euml;r nj&euml;ri-tjetrin dhe p&euml;r njer&euml;zit e tyre. Ai tregon se si f&euml;mij&euml;t kan&euml; fantazi dhe kreativitet p&euml;r t'eacute; jetuar aventura t&eacute; mrekullueshme. Ai tregon se si f&eacute;mij&eacute;t kan&eacute; shpres&eacute; dhe besim p&eacute;r t&eacute; fituar lirin&eacute; dhe paqen. • Stili: Stili i romanit &ebshte nj<eb stil i thjesht<eb dhe i kuptuesh<ebm p<ebr lexuesit e vegj<ebl. Autori p<ebrdor nj<eb gjuh<eb t<eb pasur dhe t<eb gjall<eb me shprehje dhe fjal<eb t<eb zgjedhura me kujdes. Autori p<erdor edhe elemente letrare si: metafora simbol alegori personifikim hiperbol<e etj. Autori p<erdor edhe dialogje t<e gjalla dhe t<e besueshme mes personazheve. • Gjuha: Gjuha e romanit &ebshte gjuha shqipe standarde me ndikime nga dialekti kosovar. Autori respekton rregullat e gramatik&ebse ortografis&ebse sintaks&ebse etj. Autori p&ebrdor edhe disa fjal&eb apo shprehje specifike t&eb kultur&ebse apo historis&ebse shqiptare si: saraj oda besa burrni etj. • Simbolet: Simbolet jan&eb elemente letrare q&eb kan&eb nj&eb kuptim t&eb fsheht&eb apo t&eb thell&eb mbi at&eb q&eb paraqesin. Nj&eb simbol i r&ebnd&ebsish&ebsm n&ebs roman &ebshte titulli Sarajet e bardha q&eb simbolizon identitetin dhe karakterin e grupit t&eb f&ebmij&ebve q&eb luftojn&eb p&ebr liri. Nj&eb simbol tjet&ebsr &ebshte rrobat e bardha q&eb simbolizojn&eb past&ebsrtin&eb pafaj&ebsin&eb drejt&ebsin&eb lirin&eb etj. Nj&eb simbol tjet&ebsr &ebshte breshka q&eb simbolizon jet&ebsgjat&ebsin&eb diturin&eb urt&ebsin&eb etj.P&ebrfundim
Sarajet e bardha &ebshte nj<ebs roman p<ebr f<ebsmij<ebs e t<ebs rinj i shkruar nga Vehbi Kikaj. Ky roman trajton me mjesht<eri tematika t<e r<enda dhe aktuale si: lufta rezistenca heroizmi dashuria miq<sia aventura etj. Ai tregon historin<s e dy f<s


 • P&euml;r fundimSarajet e bardha &euml;sht&euml; nj&euml; roman p&euml;r f&euml;mij&euml; e t&euml; rinj i shkruar nga Vehbi Kikaj. Ky roman trajton me mjesht&euml;ri tematika t&euml; r&euml;nda dhe aktuale si: lufta, rezistenca, heroizmi, dashuria, miq&euml;sia, aventura, etj. Ai tregon historin&euml; e dy f&euml;mij&euml;ve, Arditit dhe Liridit, q&euml; jetojn&euml; n&euml; nj&euml; fshat t&euml; Kosov&euml;s gjat&euml; luft&euml;s s&euml; vitit 1999. Ata jan&euml; miq t&euml; ngusht&euml; dhe bashkohen me nj&euml; grup t&euml; tjer&euml; f&euml;mij&ebreve q&euml; quhen Sarajet e bardha. Kjo &euml;sht&euml; nj&euml; emër q&euml; ata i japin vetes pasi veshin rroba t&euml; bardha p&euml;r t'e fshehur gjurmët e tyre n&euml; borën e dimrit. Sarajet e bardha janë një grup rezistencë që luftojnë kundër forcave serbe që kanë pushtuar fshatin e tyre. Ata bëjnë aksione të guximshme dhe të rrezikshme për të mbrojtur popullin dhe tokën e tyre.


Komentimi i lektyrës Sarajet e bardha &ebshte nj


 • Titulli: Sarajet e bardha &ebste nj&eb titull simbolik q&eb tregon identitetin dhe karakterin e grupit t&eb f&ebmij&ebve q&eb jan&eb protagonist&ebt e romanit. Sarajet jan&eb emra t&eb vjet&ebr shqiptar&eb q&eb kan&eb kuptimin e princave ose mbret&ebrve. Bardh&ebsia &ebste nj&eb ngjyr&eb q&eb simbolizon past&ebrtin&eb pafaj&ebsin&eb drejt&ebsin&eb lirin&eb etj. Pra titulli i jep vler&eb dhe dinjitet grupit t&eb f&ebmij&ebve q&eb luftojn&eb p&er &ccebsehtje t&eb larta. • Autori: Vehbi Kikaj &ebshte nj<ebs shkrimtar dhe pedagog kosovar i lindur n<ebs vitin 1958 n<ebs fshatin Bubavec t<ebs Pej<es. Ai ka studiuar gjuh<ebs-let<ebrsi shqipe n<ebs Universitetin e Prishtin<as dhe ka punuar si m<esues n<ebs shkolla t<ebs ndryshme. Ai ka shkruar disa romane p<er f<emij<ebs e t<er rinj si: Gjarpri i gjelbër (1997) Njeriu me dy fytyra (2000) Sarajet e bardha (2011) etj. Ai &ebshte nj&eacute;r&ampiuml nga autor&ampumleve m&ampumle t&ampumle lexuar dhe m&ampumle t&ampumle dashur nga lexuesit e vegj&ampumll. • Subjekti: Subjekti i romanit &ebshte lufta e Kosov&aumls n&eacute; vitin 1999 dhe roli i f&ampumlmij&ampumleve n&ampumle at&ampumle luft&ampumle. Autori trajton me mjesht&ampumleri tematika t&ampumla r&ampumlanda dhe aktuale si: dhuna persekutimi gjenocidi rezistenca heroizmi solidariteti sakrifica dashuria miq&ampumsia aventura etj. Ai tregon se si f&ampumlmij&ampumleve nuk jan&ampumle vet&ampumlm viktima t&ampumle luft&ampums por edhe aktor&ampumle t&ampumle saj.Personazhet: Personazhet kryesor&ampumle t&ampumle romanit jan&ampumle dy f&ampumlmij&ampumlet Ardit dhe Liri q&ampumle jetojn&ampumle n&ampumle nj&ampumle fshat t&ampumle Kosov&aumls gjat&aampm luft&aampms s&aampm vitit 1999. Ata jan&aampm miq t&aampm ngusht&aampm dhe bashkohen me nj&aampm grup t&aampm tjera f&ampumlmij&aampm q&aampm quhen Sarajet e bardha. Kjo &aampmsht&aampm nj&eacute;r


P&euml;rfundim
Sarajet e bardha &euml;sht&euml; nj&euml; roman p&euml;r f&euml;mij&euml; e t&euml; rinj i shkruar nga Vehbi Kikaj. Ky roman &euml;sht&euml; nj&euml; vep&euml;r letrare e vlefshme dhe e bukur q&euml; trajton me mjesht&euml;ri tematika t&euml; r&euml;nda dhe aktuale t&euml; historis&euml; dhe t&euml; jet&euml;s s&euml; popullit shqiptar t&euml; Kosov&euml;s. Ky roman &euml;sht&euml; nj&euml; d&euml;shmi e fuqis&euml; dhe e frym&euml;zimit t&euml; f&euml;mij&euml;ve q&euml; luftojn&euml; p&euml;r lirin&euml; dhe p&euml;r t&euml; ardhmen e tyre. Ky roman &euml;sht&euml; nj&euml; mjet i dobish&euml;m dhe i interesant p&euml;r leximin dhe komentimin e lektyrave shkollore. Ky roman &euml;sht&euml; nj&euml; kryevep&euml;r e letersisë shqipe p&eumlr fëmijë e të rinj. ca3e7ad8fd


 • About

  Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

  Group Page: Groups_SingleGroup
  bottom of page